Martina Vanda | I'll miss you until I'll cut my hair | MVAN 25


€60.00
Martina Vanda | I'll miss you until I'll cut my hair | MVAN 25

Dimensioni carta: 46,5 x 32,9 cm

Stampa a pigmenti Fine Art | Carta Innova Etching Cotton Rag 315g

Edizione in 100 esemplari numerati e firmati dall'autrice

Anno: 2018 / 2020

Altre immagini...